Odredbe i uvjeti

Pravila nagradne igre “Fix-It”

Čl. 1.

Priređivač nagradne igre „WD-40 Fix-It izazov 2023“ (u daljnjem tekstu: "Nagradna igra") je Rox d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 100, 10 040 Zagreb-Dubrava, broj telefona +385 (01) 2040 900, OIB: 20534431136 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“). Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe i unapređenja prodaje proizvoda WD-40.

Čl. 2.

Nagrada:

Pobjednik Nagradne igre dobit će Poklon bon u uradi-sam centru & Vožnja po Sljemenu s Jurajem Šebaljem. Dobitnik ne može dobiti novčani iznos u vrijednosti nagrade. Pobjednik će morati preuzeti nagradu u roku od 12 mjeseci od datuma zatvaranja Nagradne igre navedenog u nastavku. Ukoliko izvanredne okolnosti to zahtijevaju, kao što je zatvaranje državnih granica radi pandemije, obje strane će to pismeno potvrditi.

Glavne nagrade:

 

 

Poklon bon u uradi-sam centru u vrijednosti 1.500,00 EUR

 

 

Vožnja po Sljemenu s Jurajem Šebaljem, ukupne vrijednosti 300,00 EUR

 

Ostale nagrade:

 

 

Apple Watch SE 2022 pametni sat, 44 mm, u vrijednosti 350 EUR

 

 

Xiaomi Electric Scooter Mi 3 električni romobil, u vrijednosti 500 EUR

 

 

Set alata 64 kom Kinzo, 3 komada vrijednosti 65,00 EUR, ukupne vrijednosti 195,00 EUR

 

 

WD-40 cjelogodišnja zaliha proizvoda + WD-40 polo majica, 3 komada u vrijednosti od 35,00 eura, ukupne vrijednosti 105,00 eura

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 2.950 eura.

 

Čl. 3.

Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Hrvatskog Crvenog križa.

 

Čl. 4.

Datumi izvlačenja:

 

03.4.2023. – za prijave od 20.3.2023. do 02.4.2023., 1. nagrada: WD-40 cjelogodišnja zaliha

proizvoda + WD-40 polo majica; 2.nagrada: set alata 64-djelni, Kinzo

 

17.4.2023. – za prijave od 20.3.2023. do 16.4.2023., nagrada: WD-40 cjelogodišnja zaliha

proizvoda + WD-40 polo majica; 2.nagrada: set alata 64-djelni, Kinzo

 

02.5.2023. – za prijave od 20.3.2023. do 01.5.2023., nagrada: WD-40 cjelogodišnja zaliha

proizvoda + WD-40 polo majica; 2.nagrada: set alata 64-djelni, Kinzo

 

15.5.2023.- za prijave od 20.3.2023. do 14.5.2023., nagrada:

Apple Watch SE 2022 pametni sat, 44 mm

 

29.5.2023.- za prijave od 20.3.2023. do 28.5.2023., nagrada:

Xiaomi Electric Scooter Mi 3 električni romobil

 

12.6.2023.- za prijave od 20.3.2023. do 11.6.2023., nagrada:

Poklon bon u uradi-sam centru & Vožnja po Sljemenu s Jurajem Šebaljem

 

Čl. 5. 

Uvjeti i odredbe

Uvjeti i odredbe u nastavku sadrže uvjete pod kojima možete sudjelovati u Nagradnoj igri. Uključivanje u Nagradnu igru predstavlja prihvaćanje ovih uvjeta.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj koje su u periodu trajanja Nagradne igre ispunile uvjete za sudjelovanje. U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, kao ni uži članovi njihovih obitelji. Pod pojmom uža obitelj smatraju se roditelji, braća i sestre, supružnici, djeca, posvojena djeca i unuci kao i svi članovi zajedničkog kućanstva.

Kako bi mogao sudjelovati u Nagradnoj igri, kupac mora posjetiti https://wd40.hr/fix-it i unijeti podatke za kontakt kako bi bio prijavljen u našu bazu podataka.

Usto, kupac treba učitati svoj videouradak koji pokazuje primjenu proizvoda WD-40 (mora se vidjeti limenka WD-40, iz bilo koje linije, multi-use, Specialist ili Bike).Učitavanjem svogvideouratka, kupac pristaje da organizator može isti koristiti na svojim društenim mrežama i web stranici.

Sudionici iz prethodnog kruga će sudjelovati I u narednim izvlačenjima, a mogu sudjelovati s više videouradaka.

 

Ova Nagradna igra ni na koji način ne sponzorira, odobrava, upravlja niti je povezana s Facebookom, Instagramom ili Twitterom. Sudionici pružaju informacije Priređivaču, a ne Facebooku, Instagramu ili Twitteru.

Nagradna igra provodi se u razdoblju od 20. ožujka 2023. u 00:00 sati do 11. lipnja 2023. godine u 23:59 sati.

Prijave zaprimljene nakon završetka Nagradne igre (iz bilo kojeg razloga) bit će nevažeće. Nisu dozvoljeni unosi od agenata, trećih strana, sindicirani unosi ili oni izvršeni metodama kao što su računalne makro naredbe, skripte ili upotrebe automatiziranih uređaja i ne dozvoljavaju se skupni unosi.

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku, prema svom apsolutnom nahođenju: (a) provjeriti podobnost bilo kojeg sudionika (uključujući njihovu dob i mjesto stanovanja); (b) diskvalificirati bilo kojeg sudionika za kojeg se utvrdi da zloupotrebljava ili podmićuje rad ove Nagradne igre ili sudjeluje pomoću prevara ili za koga Priređivač vjeruje da je postupio kršeći ove uvjete i odredbe; (c) diskvalificirati sudionike koji ne daju ispravne podatke za kontakt ili one koji se upišu na tuđe ime; (d) diskvalificirati bilo kojeg sudionika koji objavljuje prijavu ili komentar na računima promotora na Facebooku, Twitteru i/ili Instagramu što je, prema mišljenju promotora, neprimjereno, uvredljivo ili uznemirujuće za druge sudionike, obožavatelje priređivača ili izravno usmjerene na Priređivača ili suprotno važećem zakonu te da ukloni sve takve unose ili komentare.

Čim zahtjev za pobjednika nagradne igre bude potvrđen, Priređivač započinje postupak ispunjenja nagrade. Pobjednik će biti kontaktiran izravno kako bi se potvrdilo ispunjenje nagrade. Nagrada će biti uručena u roku od 30 radnih dana od valjanog prihvaćanja nagrade, odnosno od dana kad postane moguće organizirati takav put.

Priređivač neće biti odgovoran ako dobitnik nagrade ne može preuzeti nagradu iz razloga koji nije pod kontrolom Priređivača ili ako Priređivač ne može kontaktirati s dobitnikom nagrade, uključujući zbog njegovog pružanja netočnih ili nepotpunih podataka.

Dobitnik nagrade bit će kontaktiran putem e-maila i telefona. Ako se dobitnik nagrade ne može kontaktirati ili ne odgovori u roku od 28 dana od dana završetka nagradne igre, ako adresa e-pošte nije u funkciji ili ne postoji, pobjednik nije prihvatljiv, unos dobitnika je nevažeći ili diskvalificiran ili pobjednik inače nije poštivao ove uvjete i odredbe, tada takav potencijalni pobjednik gubi sva prava na bilo koju nagradu.

Osvojenu nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost, nije prenosiva, zamjenjiva i ne može se preprodati. Priređivač zadržava pravo zamijeniti nagradu alternativnom nagradom jednake ili veće vrijednosti.

Pročitajte naša pravila o privatnosti (dostupno ovdje: https://wd40.hr/pravila-o-privatnosti/) koja vam govore kako koristimo bilo koje osobne podatke koje prikupljamo o vama sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri. Sudionici koji se prijave na tzv. „newsletter”, mogu se u svakom trenutku odjaviti s istog.

Dobitnik nagrade bit će javno objavljen putem originalne Facebook stranice WD-40 u Republici Hrvatskoj, nakon što je pobjednik obaviješten. Ime i zemlja pobjednika također će biti dostupni na zahtjev putem e-maila info@rox.hr.

Dobitnik će morati sudjelovati u promidžbi vezanoj za ovu Nagradnu igru i Priređivač zadržava pravo upotrijebiti ime i sliku pobjednika u te svrhe.

Priređivač neće biti odgovoran ni pod kojim okolnostima niti će biti odgovoran za bilo koju osobu koja ne može ući u Nagradnu igru iz bilo kojeg razloga, uključujući (bez ograničenja) kvarove na mreži, mrežne pogreške ili probleme s osobnim računalom.

Odgovorni ste za sve troškove internetske veze koje naplaćuje vaš davatelj internetskih usluga. Ako ne plaćate račun, molimo vas da dobijete dopuštenje od osobe koja to radi.

Ako Priređivač ne postupi u skladu s ovim uvjetima i odredbama, Priređivač je odgovoran za gubitak ili štetu koju pretrpite što je rezultat kršenja ovih uvjeta ili njegovog nemara, ali nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja nije predvidljiva. Gubitak ili šteta mogu se predvidjeti ako su bili očigledna posljedica kršenja Priređivača ili ako ste ih Vi i Priređivač uočili u trenutku kada ste ušli u ovu Nagradnu igru. Priređivač ne podrazumijeva jamstva u odnosu na nagrade.

Ako bilo koji sud ili nadležno tijelo utvrdi da je bilo koja odredba ovih uvjeta (ili dio bilo koje odredbe) nevažeća, nezakonita ili neprovediva, ta se odredba ili dio odredbe, u mjeri u kojoj je to potrebno, smatra brisanom, te ne utječe na valjanost i izvršivost ostalih odredbi ovih uvjeta.

Priređivač zadržava pravo povući Nagradnu igru, ako okolnosti izvan njegove kontrole to učine neizbježnim. Ako se Nagradna igra povuče, svi osobni podaci prikupljeni do tog trenutka bit će izbrisani.

Svaka odluka predlagatelja u vezi s ovim nagradnim natječajem je konačna. Za sve dodatne informacije kontaktirajte Priređivača e-poštom na: info@rox.hr.

Čl. 6.

Na ova Pravila Nagradne igre primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. Svi eventualni sporovi između priređivača i sudionika nagradne igre, pokušat će se riješiti mirnim putem, a u suprotnom će biti nadležan Općinski sud u Zagrebu.

Sign In 👋

Or login with email